Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63526
Title: Intervencions infermeres dirigides a les persones amb fibromiàlgia
Author: Ferrerons Sánchez, Mercè
Director: Moreno Arroyo, M. Carmen
Keywords: Infermeria
Fibromiàlgia
Treballs de fi de grau
Nursing
Fibromyalgia
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Introducció: La fibromiàlgia (FM) afecta entre un 2% i un 4% de la població espanyola, majoritàriament dones. No es coneix l’etiologia, és de difícil diagnòstic i causa dolor crònic generalitzat acompanyat d’altres símptomes com depressió i ansietat. La qualitat de vida de la persona amb FM es veu disminuïda dràsticament. És una persona freqüentadora dels serveis de salut, sobretot d’atenció primària. Les intervencions d’infermeria (I.F) són de caràcter educatiu i pal·liatiu i van dirigides a millorar la qualitat de vida i l’autogestió de la malaltia. Objectiu: Identificar quines I.F es poden realitzar en una consulta d’atenció primària a una persona amb FM per poder millorar la seva qualitat de vida. Metodologia: Revisió bibliogràfica en bases de dades científiques, tenint com a criteris inclusius estudis de màxim 10 anys d’antiguitat, realitzats a adults, que incloguin intervencions realitzades per professionals d’infermeria i que estiguin o puguin ser realitzades en atenció primària. Resultats: S’han obtingut 12 articles, tots d’estudis d’investigació quantitativa. D’aquests, 3 articles tracten la intervenció de l’exercici físic, 3 la musicoteràpia, 3 el massatge terapèutic, 3 la teràpia cognitiva conductual, 5 les tècniques de relaxació i 6 l’educació sanitària. Hi ha 3 articles que atorguen nous papers al professional d’infermeria, 1 respecte al catastrofisme del dolor i els altres 2, a tenir una consulta pròpia d’infermeria per les persones amb FM. Conclusions: El professional de infermeria pot realitzar diferents intervencions per tractar la persona amb fibromiàlgia. Les intervencions més identificades són les tècniques de relaxació i l’educació sanitària vers la malaltia.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Mª Carmen Moreno Arroyo
URI: http://hdl.handle.net/2445/63526
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ferrerons.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons