Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63541
Title: Intervencions infermeres en la medicalització de la vida
Author: Pujol Saumell, Maria
Director: Fabrellas i Padrès, Núria
Keywords: Promoció de la salut
Efectes secundaris dels medicaments
Treballs de fi de grau
Utilització de medicaments
Salut pública
Prescripció de medicaments
Infermeria
Health promotion
Drug side effects
Bachelor's thesis
Drug utilization
Public health
Drug prescribing
Nursing
Issue Date: 2014
Abstract: La medicalització és el procés de convertir situacions normals de la vida quotidiana en quadres patològics, que es pretenen resoldre mitjançant intervencions mèdiques i farmacològiques. La societat de consum en la que estem immersos, on es viu a una velocitat exageradament ràpida, ha introduït la medicina en molts aspectes de la vida quotidiana (cesàries, relacions sexuals, ansiolítics), aquest fet ha generat, en molts casos, intervencions innecessàries o excessives. Objectiu: Realitzar una revisió bibliogràfica per conèixer el terme “medicalització de la vida” i el paper que té la infermera per fer front a aquesta tendència al llarg de les diferents etapes de la vida. Metodologia: S’ha realitzat una cerca de documents en les bases de dades CINAHL, IME, Cuidatge, Cuiden, ENFISPO i PubMed, dels darrers 5 anys. La cerca s’ha centrat en 2 conceptes: medicalització i promoció de la salut. Resultats: Després d’incloure els articles que complien els criteris de selecció, s’han identificat i analitzat 14 articles, dels quals 10 són en espanyol i 4 en anglès. Discussió: De l’anàlisi d’aquests articles s’han identificat cinc blocs: concepte medicalització, descripció dels responsables, conseqüències de la medicalització, actuació des d’infermeria, i propostes de desmedicalització. Conclusions: Una societat més medicalitzada és una societat amb una gran percepció de malestar i dependència dels serveis sanitaris. La intervenció infermera és fonamental per educar la població i impulsar la prevenció i promoció de salut des d’un camp menys farmacològic, per aconseguir que la població sigui autònoma en l’autocura i per disminuir el nivell d’intolerància al patiment i malestar en les diferents situacions de la vida.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Núria Fabrellas i Padrès
URI: http://hdl.handle.net/2445/63541
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Pujol.pdf778.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons