Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63636
Title: Greek de Steven Berkoff (1980): L’arriscada conversió de l’Èdip rei de Sòfocles en una love story
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Tradició clàssica
Teatre anglès
Tragèdia grega
Classical tradition
English drama
Greek drama (Tragedy)
Berkoff, Steven
Sòfocles, ca. 496-406 aC. Edip rei
Issue Date: 2014
Publisher: Institut d’Estudis Catalans
Abstract: [cat] ¿Podem convertir l’Èdip rei de Sòfocles en una història d’amor com ho fa Berkoff a Greek?. Tot i que alguns crítics llegeixen Greek només com un drama provocador que de cap manera intenta justificar l’incest, directors, actors i crítics resten finalment captivats per la impactant història d’amor entre Eddy i la seva esposa-mare. Això demostraria que l’adaptació de Berkoff, pensada per a il·lustrar la degradació social de la Gran Bretanya dels 80s, esdevé una proposta arriscada, car significa negar de fet la consciència tràgica dels homes i dones contemporanis. Tanmateix, si aquest és el cas, lectors i espectadors, a banda de l’indubtable plaer d’assistir a la representació de Greek, poden preguntar-se, fins i tot des d’una perspectiva no fonamentalista de la tradició clàssica, si té sentit inspirar-se en el text de Sòfocles, el qual mostra precisament la gran consciència tràgica dels grecs.
[eng] Can Sophocles’ Oedipus Rex be transformed into a love story, as seen in Steven Berkoff’s Greek? While some critics read Greek simply as a provocative drama that by no means aims to justify incest, directors, actors and critics in the end become enthralled by the powerful love story that ensues between Eddy and his wife and mother. This would demonstrate that Berkoff’s adaptation, meant to illustrate the social degradation of Great Britain in the 1980s, becomes a quite risky proposition, as it implies a flat denial of the tragic awareness of contemporary men and women. However, if this is the case, readers and audience, apart from the undoubted pleasure they take in the performance of Greek, may wonder, even from a non-fundamentalist perspective within the classical tradition, whether it is sensible to take inspiration from Sophocles’ text, which shows precisely the great tragic awareness of the Greeks.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/63638 i la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/63640
Note: Versió postprint
It is part of: Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica, 2014, vol. 30, p. 135-154.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/63638
http://hdl.handle.net/2445/63640
URI: http://hdl.handle.net/2445/63636
ISSN: 0213-6643
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berkoff cat.pdf456.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons