Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63867
Title: L'entonació del pallarès i les preguntes absolutes dels Erasmus: dues investigacions en curs
Author: Font Rotchés, Dolors
Rius-Escudé, Agnès
Keywords: Entonació (Fonètica)
Dialectologia
Català
Intonation (Phonetics)
Dialectology
Catalan language
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Hem realitzat dues investigacions d'anàlisi melòdica: una sobre els trets melòdics bàsics del parlar del pallarès, formada per 96 enunciats de parla espontània emesos per 21 informants de diferents zones del Pallars. S'han obtingut contorns dels 6 primers patrons entonatius descrits en el català, i també diversos trets d'èmfasi bàsics. I, una altra, sobre les preguntes absolutes que fan els estudiants Erasmus. Es basa en 31 preguntes emeses per 15 aprenents de català com a l2. Es constata que aquests gairebé mai no segueixen l'estructura pròpia de les preguntes absolutes del català, la qual cosa explica els malentesos que tenen lloc entre un parlant, que fa una pregunta, i un interlocutor, que la percep com una afirmació i, per consegüent, no respon.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10966
It is part of: Phonica , 2014, vol. 9-10, p. 83-90
URI: http://hdl.handle.net/2445/63867
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647854.pdf236.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons