Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64146
Title: Minimització de costos de personal a través de la programació lineal al camp de la investigació d’operacions
Author: Montero Pasarella, René
Director: Valdero Mora, Emili
Keywords: Gestió de personal
Control de costos
Programació lineal
Treballs de fi de grau
Personnel management
Cost control
Linear programming
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2015
Abstract: Aquest treball de fi de grau consisteix a solucionar un problema d’optimització econòmica, prenent com a subjecte d’anàlisi una residència geriàtrica amb 160 places i en una situació de plena ocupació. El mètode emprat es la programació lineal. El problema d’optimització consisteix en la minimització dels costos del personal sanitari de la residència, on les variables de decisió son el número de professionals de cada especialitat per cada franja horària a cada torn de treball, i les restriccions estan basades en els estàndards d’atenció directa i requisits interns de la residència per a donar una millor atenció i complir amb el conveni col·lectiu. En aquest cas trobem una solució òptima que minimitza els costos de personal, l’eina emprada per a trobar els òptims és el software “What’s Best!”.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015 , Tutor: Emili Valdero Mora
URI: http://hdl.handle.net/2445/64146
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Montero-René-febrer15.pdf343.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons