Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64544
Title: ROLOC. Transformation chromatic stripes
Author: Artigas, Pau
Puig, Eloi
Keywords: Programari
Color
Imatges
Computer software
Color
Pictures
Issue Date: 25-Mar-2015
Abstract: [cat] Roloc es basa en la codificació cromàtica d'imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d'uns colors predeterminats per l'usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D'aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans.
[spa] Roloc se basa en la codificación cromática de imágenes. Roloc analiza una imagen y, a partir de unos colores predeterminados por el usuario, la reconvierte en franjas de diferentes tamaños según su proporción cromática. De esta manera toda imagen se reordena en franjas verticales de colores planos.
[eng] Roloc work in the chromatical code of the images. Roloc anlalise an image from some colors selected by the user, it converse into different size stripes depending its chromatical proportion. The image is reordered in vertical stripes with plain colors
Note: [cat] El programaria està desenvolupat en Java (mínim versió 6) usant la llibreria gràfica SWT. Funciona en Windows i OSX tant en 32 bits com en 64 bits.
[spa] El programa está desarrollado en Java (mínimo versión 6) usando la librería gráfica SWT. Funciona en Windows y OSX tanto en 32 bits como en 64 bits.
[eng] The software program is developed in Java (minimum version 6) using the SWT graphics library. It works on both Windows and OSX 32-bit and 64-bit.
URI: http://hdl.handle.net/2445/64544
Appears in Collections:Programari (Arts Conservació-Restauració)
Programari - Recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roloc.pdfDescripció69.04 kBAdobe PDFView/Open
roloc.zipProgramari6.62 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons