Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64813
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 331 (Puig-reig)
Author: Mercadé López, Arnau
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Puig-reig (Catalunya
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Puig-reig (Catalonia)
Issue Date: 2009
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 331 (Puig-reig). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
URI: http://hdl.handle.net/2445/64813
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-331_v2009.pdf279.29 kBAdobe PDFView/Open
full331_150dpi.pdf16.69 MBAdobe PDFView/Open
full331_v2009_shpETRS89.zip6.01 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons