Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64846
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 332 (Vic)
Author: Casas i Arcarons, M. Carme (Maria Carme)
Mercadé López, Arnau
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Vic (Catalunya)
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Vic (Catalonia)
Issue Date: 2006
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 332 (Vic). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
URI: http://hdl.handle.net/2445/64846
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-332_v2006.pdf287.95 kBAdobe PDFView/Open
full332_150dpi.pdf15.51 MBAdobe PDFView/Open
full332_v2006_shpETRS89.zip4.82 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons