Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64852
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 358-359 (Almacelles - Balaguer)
Author: Conesa i Mor, Josep A. (Josep Antoni)
Pedrol Solanes, Joan
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Almacelles (Catalunya)
Balaguer (Catalunya)
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Almacelles (Catalonia)
Balaguer (Catalonia)
Issue Date: 2008
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 358-359 (Almacelles - Balaguer). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
URI: http://hdl.handle.net/2445/64852
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-358-359_v2008.pdf273.84 kBAdobe PDFView/Open
full358-359_150dpi.pdf13.55 MBAdobe PDFView/Open
full358-359_v2008_shpETRS89.zip1.76 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons