Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64859
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 366 (Sant Feliu de Guíxols)
Author: Gesti Perich, Josep
Lapeña Forgas, Roger
Mercadal Corominas, Gabriel
Vilar Sais, Lluís
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Sant Feliu de Guíxols (Catalunya)
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Sant Feliu de Guíxols (Catalonia)
Issue Date: 2008
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 366 (Sant Feliu de Guíxols). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
URI: http://hdl.handle.net/2445/64859
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-366_v2008.pdf276.54 kBAdobe PDFView/Open
full366_150dpi.pdf6.59 MBAdobe PDFView/Open
full366_v2008_shpETRS89.zip677.43 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons