Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64860
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 387 - 388 (Fraga - Lleida)
Author: Pedrol Solanes, Joan
Conesa i Mor, Josep A. (Josep Antoni)
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Fraga (Aragó)
Lleida (Catalunya)
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Fraga (Aragon)
Lleida (Catalonia)
Issue Date: 2007
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 387 - 388 (Fraga - Lleida). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
URI: http://hdl.handle.net/2445/64860
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-387-388_v2007.pdf272.87 kBAdobe PDFView/Open
full387-388_150dpi.pdf13.55 MBAdobe PDFView/Open
full387-388_v2007_shpETRS89.zip1.51 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons