Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64887
Title: Caracterització dialectal del Diccionari Aguiló. A partir de les dades de Menorca, Eivissa i Formentera
Author: Pons Borràs, David
Director: Nogué Serrano, Neus
Perea, Maria Pilar, 1960-
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Català
Dialectologia
Menorca (Illes Balears)
Eivissa (Illes Balears)
Formentera (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Catalan language
Dialectology
Minorca (Balearic Islands)
Ibiza (Balearic Islands)
Formentera (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: 5-Sep-2014
Abstract: L'obra lexicogràfica de Marià Aguiló és catalogada pels estudiosos com un aplec de materials de la llengua antiga, complementats de manera secundària amb aportacions dialectològiques i onomàstiques. Si bé és cert que quantitativament el cabal d'informació referent a la llengua antiga té un paper predominant al llarg de l'obra, cal no bandejar la importància de la resta de les dades que brinda. En aquest estudi es farà una aproximació al caràcter dialectològic dels materials d'Aguiló, de manera que es prescindirà de la informació històrica, toponímica i antroponímica. El fet que sigui una obra poc estudiada amb valor dialectològic poc conegut, fa necessari un estudi que ajudi a tenir una visió global del Diccionari Aguiló (DA) en aquest camp per poder desmuntar, si cal, alguns prejudicis. Una anàlisi completa de l'obra partint de totes les referències dialectals hauria excedit les dimensions d'aquest estudi, per la qual cosa s'han escollit unes àrees determinades a manera de referència. Malgrat les precaucions necessàries a l'hora d'extrapolar-ne els resultats, una anàlisi d'aquestes característiques ja pot oferir una primera aproximació a l'obra i orientar l'usuari del diccionari en la seva recerca.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutores: Neus Nogué i Maria-Pilar Perea
URI: http://hdl.handle.net/2445/64887
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_PonsDavid.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons