Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65232
Title: Informe final Interpares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social
Author: Ibarz Gelabert, Jordi
Prat i Bau, Núria
Keywords: Avaluació d'experts
Aprenentatge cooperatiu
Educació superior
Avaluació educativa
Innovacions educatives
Issue Date: 27-Apr-2015
Abstract: La valoració entre iguals té una llarga trajectòria en el si de la educació universitària (Topping, 2003; van den Berg, 2006; Nuilty, 2010; Gielen, 2011). La nostra actuació pretén experimentar el procediment de la valoració entre iguals per tal de millorar la qualitat dels resultats obtinguts per part de l’alumnat. Seguint els criteris habituals en la valoració dels articles presentats en les revistes acadèmiques, volem introduir el sistema de valoració entre iguals per tal d’aconseguir una millora en alguns dels treballs i exercicis que es demanen a l’alumnat en el si de dues assignatures de Treball Social. La majoria d’iniciatives desplegades en l’avaluació entre iguals estan orientades a l’avaluació i qualificació dels aprenentatges. En el nostre cas, la intencionalitat de la proposta s’encamina a la dimensió formativa de l’aprenentatge, sense que tingui incidència en una puntuació específica sobre els exercicis realitzats, tan pel que fa al rol de l’estudiant revisor com en el revisat. Aquesta orientació formativa que donem en el nostre projecte constitueix la seva principal novetat. A la vegada aquesta és una iniciativa pionera en els estudis de treball social i implica la col·laboració entre diferents assignatures.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65232
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final Inter pares.pdfInforme, article principal132.59 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 1. Guia del treball de curs HSC.pdfGuia del treball de curs a Història Social Contemporània15.6 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 2. Guia Estudiant HSC.pdfGuia de l'estudiant a Història Social Contemporània45.31 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 3. Interpares enquesta HSC.pdfEnquesta realitzada als estudiants d'Història Social Contemporània47.1 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 4. Guia per la correcció en parelles notícia-1.pdfGuia de l'estudiant a Comunicació i Documentació356.6 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 5. Pautes de correcció de la notícia.pdfPautes de correcció de l'exercici de Comunicació i Documentació213.12 kBAdobe PDFView/Open
Doc. 6. Resultat de l'enquesta a l'alumnat.pdfResultats de l'enquesta a l'alumnat7.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons