Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65237
Title: Desenvolupament transversal de la competència informacional al segon semestre del Grau de Psicologia.
Author: Corral, María-José
Leiva Ureña, David
Gallardo-Pujol, David
Recasens Fusté, Marc
Althen, Heike Corinna
Marqués Iturria, Idoia
Miralbell Blanch, Júlia
Cornella, Miriam
Segarra Castells, Ma. Dolores
Via i García, Marc
Abolafia Moya, Juan Manuel
Sansa i Aguilar, Joan
Codina, Núria (Codina Mata)
Pestana, José Vicente
Andrés Pueyo, Antonio
Rivero García, María Magdalena
Tremosa Armengol, Jordi
Agell Perramon, Anna
Pedrazuela Roca, Maria Angels
López Sevilla, Xavier
Comas Lamarca, Núria
Álvarez Mallol, Conxa
Keywords: Competències transversals
Tecnologia de la informació
Educació superior
Psicologia
Ciències de la salut
Congressos
Generic competences
Information technology
Higher education
Psychology
Medical sciences
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Abstract: Buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de manera estratègica, fent ús de diferents tecnologies i fonts d'informació és una de les competències transversals de la UB. Cinc assignatures del segon semestre de Psicologia van elaborar un pla d’actuació per treballar-la coordinadament. Els estudiants que van seguir aquesta formació van obtenir notables resultats quan s'enfrontaven a exercicis pràctics específics (identificació de paraules clau o factors d'impacte), però van mostrar mancances a l’hora de resoldre tasques que requerien la cerca avançada, l’ús de l'estil APA, la identificació de títols de revistes científiques o el coneixement global dels usos i recursos d'informació. No obstant, els estudiants que van rebre la formació van ser lleugerament més competents que els seus companys de darrer curs del grau (que no havien rebut aquesta formació coordinada, però que se'ls hi suposa experiència en cerca documental, atesa les demandes de les diferents assignatures que han cursat). D’altra banda, l'avaluació de la competència informacional no va resultar independent de la resta de competències avaluades ja que va correlacionar positivament, tant en la tasca de defensa oral, com en la puntuació de l'examen final de continguts bàsics de l'assignatura (valors rxy entre 0,09 i 0,18).
Buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de manera estratègica, fent ús de diferents tecnologies i fonts d'informació és una de les competències transversals de la UB. Cinc assignatures del segon semestre de Psicologia van elaborar un pla d’actuació per treballar-la coordinadament. Els estudiants que van seguir aquesta formació van obtenir notables resultats quan s'enfrontaven a exercicis pràctics específics (identificació de paraules clau o factors d'impacte), però van mostrar mancances a l’hora de resoldre tasques que requerien la cerca avançada, l’ús de l'estil APA, la identificació de títols de revistes científiques o el coneixement global dels usos i recursos d'informació. No obstant, els estudiants que van rebre la formació van ser lleugerament més competents que els seus companys de darrer curs del grau (que no havien rebut aquesta formació coordinada, però que se'ls hi suposa experiència en cerca documental, atesa les demandes de les diferents assignatures que han cursat). D’altra banda, l'avaluació de la competència informacional no va resultar independent de la resta de competències avaluades ja que va correlacionar positivament, tant en la tasca de defensa oral, com en la puntuació de l'examen final de continguts bàsics de l'assignatura (valors rxy entre 0,09 i 0,18).
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Taller presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/65237
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Psicologia Clínica i Psicobiologia)
Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)
Comunicacions a congressos (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poster_8_trobada_professors_ciencies_salut.pdf799.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons