Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65260
Title: Els patrons entonatius de les interrogatives absolutes del català central
Author: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Català central
Entonació (Fonètica)
Interrogació (Gramàtica)
Central Catalan
Intonation (Phonetics)
Interrogative (Grammar)
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En els estudis sobre l'entonació del català que s'han publicat des de les dues darreres dècades del s. XX fins avui, un dels aspectes que ha interessat més els investigadors és la melodia de les interrogatives absolutes o totals. Aquest tipus d'interrogatives es caracteritzen «perquè la pregunta es fa sobre el contingut de tot l'enunciat, com ara ¿M'has cridat?, i no sobre un constituent en particular, com en les parcials (per exemple, a diferència de l'anterior, ¿Qui m'ha cridat?). També s'anomenen de resposta sí/no, perquè es poden contestar amb aquests termes, que no tenen sentit, en canvi, com a resposta d'una pregunta parcial.»
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2502.01.26
It is part of: Llengua & Literatura, 2008, num. 19, p. 299-329
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2502.01.26
URI: http://hdl.handle.net/2445/65260
ISSN: 0213-6554
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
545826.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons