Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65261
Title: Les interrogatives pronominals del català central. Anàlisi melòdica i patrons entonatius
Author: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Català central
Entonació (Fonètica)
Fonètica
Central Catalan
Intonation (Phonetics)
Phonetics
Issue Date: 2009
Publisher: L'Avenç
Abstract: En aquest article, descrivim l'entonació de les interrogatives pronominals del català central en parla espontània. Per produir aquest tipus de preguntes encapçalades per un pronom interrogatiu (qui, què, quan, com, per què ...), els parlants utilitzen cinc patrons melòdics diferents (amb inflexió final descendent, ascendent (10%-80%), ascendent (+80%), ascendent descendent o amb accent sintagmàtic elevat). També analitzem quins són els factors que influeixen a l'hora d'escollir una melodia en detriment de les altres.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142272/193824
It is part of: Els Marges: revista de llengua i literatura, 2009, num. 87, p. 41-64
URI: http://hdl.handle.net/2445/65261
ISSN: 0210-0452
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
559182.pdf629.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.