Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65309
Title: Primers resultats del Passaport a la Professió a Farmàcia
Author: Miñarro Carmona, Montserrat
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Escolano Mirón, Carmen
García Montoya, Encarna
Colomer, Maria Àngels
Lluch Guasch, Anna
Naranjo, Montserrat
Keywords: Competències professionals
Estudiants
Farmàcia
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Vocational qualifications
Students
Pharmacy
Medical sciences
Teaching
Congresses
Universitat de Barcelona
Issue Date: 4-Feb-2015
Abstract: En el curs 2012/13, el deganat de la Facultat de Farmàcia va iniciar una activitat d’orientació professionalanomenada Seminari “Passaport a la Professió” dissenyada conjuntament amb el Servei d’Atenció al’Estudiant de la Universitat de Barcelona i dirigida especialment a l’alumnat interessat en realitzar l’assignatura“Pràctiques en empreses”. Aquesta activitat es va aprovar com a Projecte de Millora i Innovació Docent al’any 2013.
En el curs 2012/13, el deganat de la Facultat de Farmàcia va iniciar una activitat d’orientació professional dirigida especialment a l’alumnat interessat en realitzar pràctiques en empreses i anomenada Seminari “Passaport a la Professió-Farmàcia. És un projecte dissenyat amb la implicació de tres agents: la Facultat de Farmàcia, les companyies farmacèutiques i el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE). Aquesta activitat va gaudir d’un Projecte de Millora i Innovació Docent a l’any 2013. La present comunicació pretén analitzar el grau de participació i satisfacció dels alumnes al llarg d’aquests tres cursos acadèmics. El nombre d'estudiants inscrits al llarg d'aquests anys ha estat de 207 alumnes i en algunes sessions s'ha aconseguit omplir l’Aula Magna el 100% amb alumnes sense inscripció prèvia i interessats en la temàtica. Al llarg d’aquests anys, l’activitat s’ha consolidat a la Facultat de Farmàcia considerant que l’alumne la percep com una oportunitat anual per conèixer la realitat professional de la farmàcia així com els requisits d’accés al món laboral. A més, el nombre d’alumnes que ha sol·licitat participar en el programa de pràctiques en empreses dins de l’assignatura optativa ha incrementat al llarg dels cursos, així com el nombre d’empreses participants, consolidant-se algunes de les tradicionalment ja hi participaven. Per altra banda, aquesta activitat ha afavorit un millor coneixement entre l’alumnat de Farmàcia sobre les altres accions d’orientació universitàries del SAE (Club de Feina, Monogràfics del Club de Feina, cursos de Formació en Competències, Entrevistes d’Orientació, Simulacions personalitzades d’entrevistes de feina). L’avaluació del programa es basa per una banda, amb els qüestionaris al finalitzar el període de pràctiques en indústries farmacèutiques i per l’altra, dels qüestionaris de satisfacció a cada una de les sessions del seminari Passaport a la Professió.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: XII Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galènica. Barcelona. 26-28 enero 2015.
Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/65309
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Comunicacions a congressos (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poster-orientaciofarmacia-v1.pdf657.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons