Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65430
Title: Síntesi de nanoestructures híbrides. Au-semiconductor
Author: Dalmases Solé, Mariona
Director: Figuerola i Silvestre, Albert
Keywords: Ciència dels materials
Nanoestructures
Semiconductors
Tesis de màster
Materials science
Nanostructures
Semiconductors
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: En els últims anys el camp de les nanoestructures està esdevenint un dels més estudiats arreu degut a les noves i fascinants propietats que ofereixen aquests materials, diferents de les dels materials bulk anàlegs. Les més destacables són la fluorescència observada en quantum dots (QDs) de materials semiconductors i en nanopartícules (NPs) dopades amb terres rares, les propietats superparamagnètiques que solen presentar per exemple els nanocristalls d'òxid de ferro i les propietats plasmòniques que exhibeixen generalment la majoria de NPs de metalls nobles. A més, aquestes propietats depenen de la mida i la forma de les NPs. Aquest treball es centra en dos d’aquests tipus de materials: QDs de semiconductors i NPs d’or.
Note: Màster en Química de Materials Aplicada, Facultat de Química. Curs: 2012-2013, Tutor: Albert Figuerola Silvestre
URI: http://hdl.handle.net/2445/65430
Appears in Collections:Màster - Quimica de Materials Aplicada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_QMA_Mariona Dalmases.pdf4.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons