Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65433
Title: Afavorir el dret a l'habitatge
Author: Moll de Alba Lacuve, Chantal
Keywords: Dret a l'habitatge
Catalunya
Right to housing
Catalonia
Issue Date: 11-Dec-2005
Publisher: Ediciones Primera Plana
Abstract: L'article analitza l'avantprojecte de Llei del Dret a l'Habitatge a Catalunya proposat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. La futura llei del Dret a l'Habitatge derogarà l'actual Llei catalana de l'Habitatge de l991 que va ser pionera i innovadora en la regulació de tot el procès d'edificació però que necessitava algunes modificacions. En aquest sentit, la Llei d'Urbanisme de Catalunya del 2002 instava al Govern a presentar un projecte de llei que modifiqués l'actual llei de l'habitatge i que inclogués la regulació de l'habitatge de protecció pública, la conservació i la rehabilitació del parc d'habitatges, els principis sobre habitabilitat, seguretat i funcionalitat dels habitatges i altres matèries per harmonitzar el text legal amb altres normes connexes. Es significativa l'expressió utilitzada per anomenar aquest avantprojecte, ja que mostra un canvi d'enfocament per part del poders públics. No es tracta de regular únicament l'habitatge si no també i especialment el DRET A L'HABITATGE.
It is part of: El Periódico de Catalunya, 2005, p. 10
URI: http://hdl.handle.net/2445/65433
ISSN: 1578-7478
Appears in Collections:Divulgació i Premsa (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
598866.pdf217.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.