Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65693
Title: Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 4. Retalls de vida: el professorat
Author: Aranda, Xavier (Aranda Nicolàs)
Díaz, Mònica
Formariz, Alfons
Martínez, Marta
Masdeu, Bep
Núñez, Natàlia
Sáinz, Isis
Keywords: Educació d'adults
Competències bàsiques en educació
Issue Date: 2-Jun-2015
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Series/Report no: Educació i Comunitat; 14
Abstract: En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de sabers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria vital; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar reflexions i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes. La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets1. Per aquesta raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i camps molt diversos —aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector—, però amb aquesta realitat compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar-­‐hi, veure’n els clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir-­‐les amb altres companys. Aquest és l’origen d’aquest document: recollir relats quotidians d’èxit davant situacions de diferències a l’aula i pensar-­‐hi junts. Però no sempre l’èxit aparent o externament constatable acompanya la nostra docència. Sovint se’ns creen incerteses, dubtes, sensacions d’ambigüitat, dilemes, disjuntives, perplexitats en l’acció pedagògica. Hem volgut recollir també en els nostres relats totes aquestes sensacions que ens acompanyen i que formen part de la nostra actuació professional. Amb un fil conductor o un convenciment profund: que totes aquestes situacions han d’ajudar-­‐nos a discutir la nostra pràctica per intentar positivitzar-­‐la. Creiem que això ajuda les persones joves i adultes que aprenen, però alhora als que ensenyem, en aquest cercle virtuós en què es comuniquen i s’intercanvien ensenyament i aprenentatge.
Note: Grup de treball: Xavier Aranda, Mònica Díaz, Alfons Formariz (coord), Marta Martínez, Bep Masdeu, Natàlia Núñez, Isis Sáinz. Amb la col·laboració de: Marta Ferrer, Carme Vila i M. Isabel Soler
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/67094
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/67094
URI: http://hdl.handle.net/2445/65693
Appears in Collections:Educació i Comunitat (ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EC14.pdf847.92 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons