Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65794
Title: Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veïnal
Author: Alabart Vilà, Anna
Director: Boix i Selva, Emili M. (Emili Maria), 1917-1999
Keywords: Associacions de veïns
Moviment veïnal
Sociologia urbana
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Citizens' associations
Neighbourhood movement
Urban sociology
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Issue Date: 22-Feb-1982
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi té com a objecte l’estudi dels barris actuals de Barcelona i l’origen, organització, treball i imatge del moviment associatiu veïnal. És un treball de camp, un treball empíric, del qual se’n deriven, conseqüentment, conclusions d’ordre pràctic, o millor, orientadores de pràctica. El treball es va iniciar l’any 1977, moment en el qual el projecte de construcció d’una societat democràtica esdevenia una realitat assolible. La mort d’en Franco, l’any 1975, el canvi que, de mica en mica, s’anava produint a les esferes governamentals i, sobretot, l’existència de forces polítiques i d’entitat socials organitzades, el feren possible. Entre les organitzacions que podien ser motor de la democràcia, vaig considerar que hi havia el moviment associatiu veïnal. Moviment que va començar a sorgir a finals de la dècada dels anys 60 i que tenia com a principals funcions el fomentar la vida col.lectiva als barris, el control popular del desenvolupament futur de la ciutat i la intervenció directa en algunes qüestions públiques ciutadanes alhora que una idea de transformació social. L’any 1977 el moviment associatiu veïnal s’havia convertit en una peça clau de la coordinació i representació de les entitats i grups que defensaven la democràcia: el seu caire unitari i democràtic i el reconeixement legal amb el qual comptava el feren protagonista de la lluita per a un nou tipus de convivència. Estava clar, però, que algunes de les funcions i tasques que llavors assumia el moviment veïnal –molt lligades als plantejaments de l’Assemblea de Catalunya- deixarien de ser necessàries en el moment en el qual la democràcia s’aconseguís imposar. Caldria, aleshores, una certa reorientació del treball de les associacions de veïns. El coneixement més acurat del propi moviment i de la seva influència, així com la constatació dels problemes més greus amb què s’enfrontaven les AA.VV. (associacions de veïns) podia ajudar a un millor i més eficaç desenvolupament del treball. Aquest era el principal objectiu de l’estudi. El treball s’ha dividit en dues parts molt diferenciades que es recullen en el primer i el segon volum de la memòria de tesi, i que constitueixen, de fet, dues investigacions amb entitat pròpia tot i la seva complementarietat: la primera part de l’anàlisi del marc de l’estudi i la segona part està dedicada a l’estudi del moviment veïnal i de la seva imatge.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65794
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Economia i Empresa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.AAV_1de7.pdf17.73 MBAdobe PDFView/Open
02.AAV_2de7.pdf19.55 MBAdobe PDFView/Open
03.AAV_3de7.pdf19.52 MBAdobe PDFView/Open
04.AAV_4de7.pdf18.66 MBAdobe PDFView/Open
05.AAV_5de7.pdf17.41 MBAdobe PDFView/Open
06.AAV_6de7.pdf20.22 MBAdobe PDFView/Open
07.AAV_7de7.pdf19.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.