Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65807
Title: El canvi d’usos de sòl en un poble de secà: Alfés (Segrià). L’efecte del canal Segarra-Garrigues
Author: Aran Claveria, Elena
Director: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Ús del sòl
Conreu
Conreus de secà
Conreus de regadiu
Alfés (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Land use
Crops
Dry farming
Irrigation farming
Alfés (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: El treball realitza una exploració per conèixer els efectes que la contribució del canal Segarra-Garrigues ha tingut en el canvi d’usos del sòl agrícola en un municipi de la comarca del Segrià: Alfés. Alfés és un poble de 319 habitants, situat al Sud del terme de Lleida, on l’agricultura ha set la principal activitat que ha desenvolupat al llarg de la seva història, amb gran tradició de conreu de secà, gràcies a l’establiment d’un molí de farina a principis de segle XVIII, per tal d’aprofitar el blat que s’hi produïa, sent aquest el cereal amb més explotacions, a més de cultius llenyosos com ametllers i olivers. Actualment, podem observar com s’està instal·lant en algunes parcel·les el sistema de reg a goteig, i a més, s’han conreat nectarines. Aquest estudi consisteix en avaluar la transformació històrica del paisatge, arran de les obres efectuades en el sector 12.1 del canal, i saber què ens ha dut a la situació actual. La recerca es realitzarà a partir d’un buidatge bibliogràfic, per tal de corroborar mitjançat cartografia històrica i actual del terreny, dades estadístiques i imatges reals, per mostrar l’evolució que s’ha produït en el segle XIX i XX en aquestes terres, i poder constatar de primera mà aquests fets, mitjançat un treball de camp que constarà d’entrevistes amb afectats d’aquesta obra, i realització de fotografies en el terreny per plasmar la realitat.//El trabajo realiza una exploración para conocer los efectos que la contribución del canal Segarra-Garrigues tiene en el cambio de usos del suelo agrícola en un municipio de la comarca del Segrià: Alfès. Alfés es un pueblo de 319 habitantes, situado en el Sur del término de Lleida, donde la agricultura ha sido la principal actividad que ha desarrollado a lo largo de su historia, con gran tradición en conreo de secano, debido a la construcción de un molino de harina a principios de siglo XVIII, para aprovechar el trigo que se cosechaba en los alrededores, siendo este el cereal que mayor cantidad se generaba, a parte de los cultivos leñosos como los almendreros y oliveros. En este estudio avaluamos la transformación histórica del paisaje, debido las obras efectuadas en el sector 12.1 del canal, y saber qué nos ha traído a la situación actual. La recerca se realizará a partir de una recopilación bibliográfica, para corroborar mediante cartografía histórica y actual del territorio, datos estadísticos e imágenes actuales, para mostrar la evolución que se produjo en los siglos XIX y XX, poder contrastar personalmente estos hechos realizando un trabajo de campo completado con entrevistas a agricultores afectados.//This work is an exploration to find the effects of the Segarra-Garrigues contribution has had a change of agricultural land use in a municipality in the county of Segrià: Alfés. Alfés is a town of 319 inhabitants, located in the southern of Lleida, where agriculture main activity has developed throughout its history, with a long tradition of dry farming, thanks to the establishment of a flour mill in the early eighteenth century, to make the wheat that was produced, being this the most grain farms, as well as woody trees like almond and olive trees. Nowadays, we can see how being installed in some plots the drip irrigation system, and also have grown nectarine trees. This study is to evaluate the historical transformation of the landscape as a result of the works carried out in the sector 12.1, and know what has led us to the current situation. Will be started looking for a bibliography, historical maps and current mediated terrain statistical data and real images to show the evolution that has taken place in the nineteenth and twentieth century’s in these lands, and able to see, through work which country is the fact that those affected feel.
El treball realitza una exploració per conèixer els efectes que la contribució del canal Segarra-Garrigues ha tingut en el canvi d’usos del sòl agrícola en un municipi de la comarca del Segrià: Alfés. Alfés és un poble de 319 habitants, situat al Sud del terme de Lleida, on l’agricultura ha set la principal activitat que ha desenvolupat al llarg de la seva història, amb gran tradició de conreu de secà, gràcies a l’establiment d’un molí de farina a principis de segle XVIII, per tal d’aprofitar el blat que s’hi produïa, sent aquest el cereal amb més explotacions, a més de cultius llenyosos com ametllers i olivers. Actualment, podem observar com s’està instal·lant en algunes parcel·les el sistema de reg a goteig, i a més, s’han conreat nectarines. Aquest estudi consisteix en avaluar la transformació històrica del paisatge, arran de les obres efectuades en el sector 12.1 del canal, i saber què ens ha dut a la situació actual. La recerca es realitzarà a partir d’un buidatge bibliogràfic, per tal de corroborar mitjançat cartografia històrica i actual del terreny, dades estadístiques i imatges reals, per mostrar l’evolució que s’ha produït en el segle XIX i XX en aquestes terres, i poder constatar de primera mà aquests fets, mitjançat un treball de camp que constarà d’entrevistes amb afectats d’aquesta obra, i realització de fotografies en el terreny per plasmar la realitat.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Francesc Nadal Piqué
URI: http://hdl.handle.net/2445/65807
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Elena A.pdf9.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons