Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65809
Title: Estat de la qüestió sobre la planificació i gestió dels boscos catalans en la prevenció dels grans incendis forestals
Author: Gimeno Ribas, Sílvia
Director: Úbeda, Xavier
Keywords: Boscos
Gestió forestal
Incendis forestals
Prevenció d'incendis
Catalunya
Treballs de fi de grau
Forests
Forest management
Forest fires
Fire prevention
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’objectiu d’aquest treball és recollir l’estat de la qüestió en territori català sobre la planificació i gestió dels seus boscos en la prevenció dels grans incendis forestals. El treball s’ha dut a terme mitjançant una recerca exhaustiva d’informació i un seguit d’entrevistes a persones vinculades directament al món forestal i a la problemàtica dels grans incendis forestals: bombers (GRAF), gestors i planificadors forestals en l’àmbit públic i privat, acadèmics i propietaris forestals. Es vol fer un retrat sobre quines són les corrents d’opinió i d’estudi dins el marc de la planificació i gestió dels boscos catalans en la prevenció d’incendis. En un escenari tant complex com és el món forestal, es vol contestar a la pregunta si és necessària una gestió forestal per reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans als grans incendis i quin tipus de gestió s’estudia i es treballa en l’actualitat.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Xavi Úbeda
URI: http://hdl.handle.net/2445/65809
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SilviaGimeno.pdf22.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons