Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65818
Title: Teories topològiques quàntiques de camps en dimensió 2
Author: Raventós Pujol, Armajac
Director: Mundet i Riera, Ignasi
Keywords: Topologia diferencial
Treballs de fi de grau
Categories (Matemàtica)
Àlgebres associatives
Teoria de la dimensió (Àlgebra)
Teoria de functors
Differential topology
Bachelor's thesis
Categories (Mathematics)
Associative algebras
Dimension theory (Algebra)
Functor theory
Issue Date: 29-Jan-2015
Abstract: La idea inicial d'aquest treball després d'haver cursat l'assignatura de Topologia algebraica. En el curs es construïren ponts entre el món topològic i l'algebraic, fet que provocà l'augment del meu interès cap a visions i tractaments transversals dins les matemàtiques i la intenció d'aprofundir-hi. Tenint en compte aquestes circumstàncies puc afirmar que un dels objectius de la realització del treball, que no del document que tens a les mans, ha estat la iniciació o l'aprofundiment en àrees que la pròpia estructura dels estudis de grau no permet, especialment en topologia diferencial i en teoria de categories. L'altre objectiu ha estat sense cap mena de dubte la recerca d'una dinàmica que permetés l'aprenentatge de manera distinta a com és plantejat normalment en els cursos usuals de grau, amb altres tempos, prioritats i objectius.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2015, Director: Ignasi Mundet i Riera
URI: http://hdl.handle.net/2445/65818
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons