Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65818
Title: Teories topològiques quàntiques de camps en dimensió 2
Author: Raventós Pujol, Armajac
Director: Mundet i Riera, Ignasi
Keywords: Topologia diferencial
Tesis
Categories (Matemàtica)
Àlgebres associatives
Teoria de la dimensió (Àlgebra)
Teoria de functors
Differential topology
Theses
Categories (Mathematics)
Associative algebras
Dimension theory (Algebra)
Functor theory
Issue Date: 29-Jan-2015
Abstract: La idea inicial d'aquest treball després d'haver cursat l'assignatura de Topologia algebraica. En el curs es construïren ponts entre el món topològic i l'algebraic, fet que provocà l'augment del meu interès cap a visions i tractaments transversals dins les matemàtiques i la intenció d'aprofundir-hi. Tenint en compte aquestes circumstàncies puc afirmar que un dels objectius de la realització del treball, que no del document que tens a les mans, ha estat la iniciació o l'aprofundiment en àrees que la pròpia estructura dels estudis de grau no permet, especialment en topologia diferencial i en teoria de categories. L'altre objectiu ha estat sense cap mena de dubte la recerca d'una dinàmica que permetés l'aprenentatge de manera distinta a com és plantejat normalment en els cursos usuals de grau, amb altres tempos, prioritats i objectius.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2015, Director: Ignasi Mundet i Riera
URI: http://hdl.handle.net/2445/65818
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons