Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65845
Title: Les col·leccions d'història natural: efectes i aplicacions de fluids conservants
Author: Giménez Barrera, Patricia
Director: Flos Travieso, Núria
Keywords: Conservació d'espècimens zoològics
Conservació de teixits (Biologia)
Formaldehid
Alcohol
Tesis
Preservation of zoological specimens
Tissue preservation
Formaldehydeo
Alcohol
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: [cat] Al llarg de la història, l’home ha sentit l’impuls de col·leccionar els exemplars biològics amb finalitats tant místiques com didàctiques, essent aquest últim l’objectiu de molts naturalistes encuriosits per les diferents espècies de la Terra i l’estudi de les mateixes. Des de l’antiguitat, ja es realitzaven pràctiques de preservació per als exemplars, entre els quals la conservació en fluid encara és un mètode sense resolució final. En els seus inicis, el producte emprat era l’alcohol. Durant el segle XIX es va descobrir la producció del formol i gracies a les seves propietats per a la fixació morfològica, va convertir-se en protagonista de la conservació no només en l’àmbit museístic, sinó en altres àrees com la clínica o la cosmètica. No obstant, recents estudis ens afirmen les múltiples problemàtiques del formol, ja siguin per la seva alta toxicitat com per les interaccions a l’ADN a llarg termini. El fet ha promulgat la seva substitució novament per l’alcohol. No obstant, aquest també comporta una sèrie de desavantatges, els quals han obert portes cap a la investigació de nous mètodes innovadors. Les pràctiques realitzades al Museu de les Ciències Naturals de Barcelona, juntament amb una visita al Museu d’Història Natural de Berlín, van incitar l’interès personal cap a aquesta aproximació sobre els efectes dels fluids més emprats com a conservants d’exemplars biològics.
[eng] Throughout history, man has felt the urge to collect biological specimens for mystical or teaching purposes, the latter being the goal of many curious naturalists interested in the different species of the Earth and their study. Since ancient times, practices for the preservation of specimens were carried out; among them the conservation in fluids is still a method without a final proper implementation. In the beginning, the product used was alcohol. During the 19th century the production of formalin was discovered and thanks to its morphological fixation properties, it became protagonist of the conservation methods not only in the Museum field, but also in other areas such as cosmetics or clinical use. However, recent studies show the multiple problems of formalin use, because of its high toxicity and the DNA interactions between the specimen and the preserving fluid on the long term. This enacted its replacement by alcohol once again. However, this method also entails a number of disadvantages, which have opened doors towards the research of new innovative methods. The practices carried out in the Natural Sciences Museum of Barcelona, along with a visit to the Museum of Natural History in Berlin, incited my personal interest regarding the effects of the fluids most used as preservatives of biological specimens.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutora: Núria Flos Travieso
URI: http://hdl.handle.net/2445/65845
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG COMPLET.pdfTreball3.84 MBAdobe PDFView/Open
Pòster.pdfPòster1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons