Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65853
Title: Narrativitat i digressió a «Poema inacabat»
Author: Blanco Piñol, Enric
Keywords: Assaig
Poemes en prosa
Filologia catalana
Lingüística catalana
Literatura catalana
Lingüística
Literatura
Català
Tesis
Catalan philology
Catalan linguistics
Catalan literature
Linguistics
Literature
Catalan language
Theses
Issue Date: 15-Jun-2015
Abstract: Aquestes pàgines són un assaig de lectura de «Poema inacabat» —a partir d’ara, PI—, de Gabriel Ferrater, a la llum de dos fenòmens literaris que tenen incidència en el pla estructural i retòric del text —i, doncs, relacionades amb la segona operació de la retòrica clàssica, la dispositio—: la narrativitat i la digressió. Tots dos fenòmens, íntimament lligats, es relacionen de prop, i alhora, amb el gènere poema llarg —a partir d’ara, PL—, del qual participa PI.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Josep Besa i Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/65853
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blanco_Enric_TFG.pdf761.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons