Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65854
Title: Fonètica experimental : domini, objectius i mètodes. Quatre aplicacions de la metodologia experimental a l'estudi de la fonètica i la fonologia
Author: Solé Sabater, Maria Josep
Director: Martínez Celdrán, Eugenio
Keywords: Fonologia
Fonètica
Català
Phonology
Phonetics
Catalan
Issue Date: 8-Oct-1982
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A les últimes dècades el domini i els objectius de la fonètica i la fonologia s’han ampliat notablement. Actualment inclouen no tan sols l’estudi i explicació dels aspectes observables del llenguatge, sinó també els aspectes físics, psicològics i socials, i, en particular, l’estudi de com funciona la ment humana en l’aprenentatge i producció del llenguatge. Els mètodes de recerca, tanmateix, no han evolucionat de la mateixa manera. Es continua recorrent a l’observació i classificació dels fets i a l’especulació hipotètica de llurs causes funcionals. L’objectiu d’aquest treball és presentar la metodologia experimental i advocar pel seu ús el l’estudi fonètic i fonològic, ja que permet la contrastació empírica de les explicacions i hipòtesis sobre el funcionament del llenguatge. Potser aquest mètode de recollir evidències ha estat considerat com el domini d’altres ciències “més empíriques” com la física o la psicologia, i els instruments per a contrastar hipòtesis han estat considerats inaplicables a qüestions lingüístiques. Aquest treball es proposa d’argumentar que la lingüística, i en particular la fonètica i la fonologia, té l’avantatge de ser susceptible d’experimentació i demostrar, mitjançant quatre experiments originals, que l’experimentació és un mètode útil i fàcilment accessible per a recollir informació sobre qüestions lingüístiques.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65854
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Filologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.MJSS_3de3.pdf17.03 MBAdobe PDFView/Open
02.MJSS_2de3.pdf19.16 MBAdobe PDFView/Open
01.MJSS_1de3.pdf19.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.