Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65873
Title: Vull ser antropòloga. Aproximació als discursos i les pràctiques d’un grup d’estudiants d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona
Author: Aguiló Barceló, Lluís
Director: Zino Torrazza, Julio
Keywords: Antropologia cultural
Antropologia social
Educació superior
Estudiants universitaris
Desenvolupament professional
Espanya
Tesis
Cultural anthropology
Social anthropology
Higher education
College students
Career development
Spain
Theses
Issue Date: 2014
Abstract: A través de la creació del grau d’Antropologia Social i Cultural a l’Estat Espanyol la formació dels futurs antropòlegs/logues ja no es limita a un segon cicle. A partir d’ onze entrevistes en profunditat a alumnes de la Universitat de Barcelona ens endinsarem en els objectius que tenen envers els estudis d’Antropologia, tenint en compte la situació i els dilemes de la disciplina en el marc estatal. Relacionant el primer objectiu, d’adquisició de coneixement, amb el concepte de Bourdieu Capital Cultural. A més ens interrogarem sobre l’objectiu laboral dels estudiants i la visualització de la disciplina per així obrir una via de reflexió sobre la situació de l’Antropologia a l’Estat Espanyol a partir dels dilemes i el treball de camp realitzat.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Julio Zino
URI: http://hdl.handle.net/2445/65873
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aguilo_Lluis_TFG.pdf590.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons