Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65966
Title: Sa Festa Des Motoret. Anàlisi de les desigualtats de gènere en l’esfera festiva del poble de Llubí
Author: Vicens Prohens, Sebastià
Director: Mármol, Camila del
Keywords: Antropologia cultural
Festes
Relacions home-dona
Diferències entre sexes
Història local
Mallorca (Illes Balears)
Llubí (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Holidays
Man-woman relationships
Sex difference
Local history
Majorca (Balearic Islands)
Llubí (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Les festes populars són un reflex de la realitat social d’una comunitat. A través del seu estudi podem descobrir les estructures fonamentals que sostenen una societat, així com les dinàmiques que la regeixen. En aquest article presento el cas de la Festa des Motoret, un esdeveniment festiu que té lloc en un petit poble de l’illa de Mallorca. En la festa, les dones hi tenen restringida la seva participació, no podent desenvolupar més que el paper d’espectadores. A través de l’anàlisi de les relacions de gènere que operen en aquesta festivitat, es pretén descobrir quins són els mecanismes que legitimen i reprodueixen una desigual distribució de posicions de poder en l’esfera festiva del poble.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Camila del Mármol Cartañá
URI: http://hdl.handle.net/2445/65966
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vicens_Sebastia_TFG.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons