Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65970
Title: Models explicatius en les malalties infantils. Coneixements, pràctiques i representacions de la medicina popular a l’Alto Paraná, Paraguai
Author: Hinojosa Fernández, Luis
Director: Larrea Killinger, Cristina
Keywords: Antropologia mèdica
Malalties dels infants
Medicina popular
Paraguai
Treballs de fi de grau
Medical anthropology
Children's diseases
Popular medicine
Paraguay
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La salut, la malaltia i les maneres que tenim d'enfrontar-nos a les afeccions formen part d'un univers simbòlic i d'una manera de representar la nostra existència. La medicina forma part d'aquest sistema d'entramats simbòlics a través de l'exercici de les seves pràctiques i representacions, ja que els seus coneixements encarnen part de la cosmovisió que ens defineix com a comunitat. Partint d’aquest supòsit, el propòsit d’aquest text és exposar el coneixement i les pràctiques que tenen els processos de salut/malaltia/atenció del model mèdic tradicional de l’Alto Paranà (Paraguai) arran de dues malalties infantils d’aquesta comunitat: el kamby ryru jere i el pi'a ruru. S’estudien els models explicatius per entendre com operen els seus coneixements mèdics i com aquests van formant les característiques estructurals de la seva comunitat en un intent de pronosticar i pal·liar les malalties a través de tractaments efectius.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Cristina Larrea Killinger
URI: http://hdl.handle.net/2445/65970
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hinojosa_Lluis_TFG.pdf886.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons