Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65973
Title: El preu de la música. Una reflexió sobre els intercanvis monetaris entre els transeünts i els músics urbans a Barcelona
Author: Oriol Delgado, Cora
Director: Canals, Roger (Canals Vilageliu)
Keywords: Antropologia cultural
Músics
Espais públics
Beneficència
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Musicians
Public spaces
Charities
Barcelona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: A Barcelona, existeixen dos col·lectius de músics que toquen a la via pública: els que toquen al carrer i els que ho fan al metro. En aquests diferents espais on desenvolupen aquesta activitat, considerats llocs de trànsit d’individus, es produeixen intercanvis i relacions socials entre transeünts (és a dir, els individus que transiten per l’espai) i els músics. Prenent com a referència la teoria de la noció del do de Marcel Mauss (1925), segons la qual tot do comporta una contraprestació, pretenc veure les dimensions que es poden condensar en un intercanvi econòmic en aquest context urbà. A partir del treball de camp, em proposo discutir conceptes com art, almoina i relació social que formen part dels imaginaris i dels discursos que fan els músics i els individus sobre l’activitat musical dins l’espai públic.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Roger Canals
URI: http://hdl.handle.net/2445/65973
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oriol_Cora_TFG.pdf541.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons