Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65977
Title: Intoleràncies alimentàries. Vivències i ambivalències entorn la malaltia
Author: Castellví Estrada, Mariona
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: intoleràncies alimentàries
Comensalitat
Estil de vida
Risc
Por
dolor
Control
Antropologia cultural
Hàbits alimentaris
Toxicologia alimentària
Vulnerabilitat (Tret de la personalitat)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Food habits
Food toxicology
Vulnerability (Personality trait)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: Les intoleràncies alimentàries delimiten el camp i l’objecte d’estudi d’aquest article en el que centraré l’anàlisi en l’experiència de persones a les que se’ls han despertat un conjunt de símptomes relacionats amb aquesta “malaltia”. El discurs dels afectats és un mostra de l’amplitud de la temàtica i ens permet entendre com els informants re-signifiquen el seu itinerari vital, una vegada comprenen, que allò tan quotidià com el fet d’alimentar-se requereix en el seu cas, una atenció especial. El poder del diagnòstic en donar nom i cognom als dolors i malestars que impedien seguir el ritme de vida dels afectats, es veu minvat per la poca claredat i el caràcter confús d’aquesta “nova malaltia”, en la que entren en relació tot un conjunt de factors socioculturals que condicionen l’experiència de l’informant. Parlar de fronteres, dolor, toxicitat, control i corporalitat, permet contextualitzar la veu dels afectats en una societat de consum, en la que disposar d’una “bona salut” ve pautat per tot un conjunt de normes socials i institucionals, que en última instància recauen sobre la responsabilitat de l’individu.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sílvia Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/65977
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Castellvi_Mariona_TFG.pdf359.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons