Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65979
Title: Una aproximaciò al concepte del part “natural”. Els discursos de les llevadores i de les dones embarassades.
Author: Vives Álvarez, Sara
Director: De Zordo, Silvia
Keywords: Antropologia cultural
Reproducció
Part natural
Embaràs
Llevadores
Avaluació del risc per la salut
Tesis
Cultural anthropology
Reproduction
Natural childbirth
Pregnancy
Midwives
Health risk assessment
Theses
Issue Date: 2014
Abstract: L’objectiu d’aquest article és la comprensió i l’anàlisi dels discursos que les llevadores, professionals del procés reproductiu, tenen del part i, particularment, del part “natural”. Tot i que hi ha organitzacions mèdiques nacionals i internacionals que defineixen els diferents tipus de part, cada llevadora té diferents experiències i discursos entorn al part, que poden coincidir o no amb les definicions dominants. És per això que pretenc analitzar i discutir les ambigüitats, o bé similituds, que sorgeixen en el maneig dels conceptes del part per part de les llevadores amb experiències i formació diferent, comparant en particular les que treballen en hospitals i les que assisteixen parts a casa. A banda d’aquest col·lectiu de professionals, també analitzo les representacions del part que tenen algunes dones amb perfils i expectatives respecte el part diferents, però que totes elles assisteixen a un mateix curs de preparació al part “natural”. Finalment, s’analitza la transmissió dels discursos d’aquestes sessions de preparació al part “natural”, i la seva apropiació per part de les dones que participen a cursos.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sílvia de Zordo
URI: http://hdl.handle.net/2445/65979
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vives_Sara_TFG.pdf997.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons