Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65979
Title: Una aproximaciò al concepte del part “natural”. Els discursos de les llevadores i de les dones embarassades.
Author: Vives Álvarez, Sara
Director: De Zordo, Silvia
Keywords: Antropologia cultural
Reproducció
Part natural
Embaràs
Llevadores
Avaluació del risc per la salut
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Reproduction
Natural childbirth
Pregnancy
Midwives
Health risk assessment
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’objectiu d’aquest article és la comprensió i l’anàlisi dels discursos que les llevadores, professionals del procés reproductiu, tenen del part i, particularment, del part “natural”. Tot i que hi ha organitzacions mèdiques nacionals i internacionals que defineixen els diferents tipus de part, cada llevadora té diferents experiències i discursos entorn al part, que poden coincidir o no amb les definicions dominants. És per això que pretenc analitzar i discutir les ambigüitats, o bé similituds, que sorgeixen en el maneig dels conceptes del part per part de les llevadores amb experiències i formació diferent, comparant en particular les que treballen en hospitals i les que assisteixen parts a casa. A banda d’aquest col·lectiu de professionals, també analitzo les representacions del part que tenen algunes dones amb perfils i expectatives respecte el part diferents, però que totes elles assisteixen a un mateix curs de preparació al part “natural”. Finalment, s’analitza la transmissió dels discursos d’aquestes sessions de preparació al part “natural”, i la seva apropiació per part de les dones que participen a cursos.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sílvia de Zordo
URI: http://hdl.handle.net/2445/65979
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vives_Sara_TFG.pdf997.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons