Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65981
Title: El temps de l'hort. L’horticultura urbana com una experiència d’envelliment actiu
Author: Martorell Faus, Miquel
Director: Beltran, Oriol
Keywords: Horts urbans
Antropologia cultural
Persones grans
Jubilació
Lleure
Horticultura
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Older people
Retirement
Leisure
Horticulture
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Des de fa unes dècades s’ha començat a incentivar la participació de persones jubilades en experiències d’horticultura urbana com a estratègia de promoció de l’envelliment actiu. Aquest paradigma té com a objectiu incrementar la qualitat de vida de la gent a mesura que es fa gran a través de la realització de diverses activitats. Partint d’una perspectiva basada en la trajectòria vital dels individus -“life course perspective”-, aquest article se centra en tres casos per examinar les consideracions més destacables sobre aquest fenomen creixent. A banda d’esbossar els canvis en la relació entre els horts urbans i la “gent gran”, l’article repassa la naturalesa ambigua de la jubilació, així com l’inèdit ventall de rols que aquesta etapa de la vida permet desplegar. Paral·lelament, la importància donada a l’àmbit laboral en els discursos biogràfics dels protagonistes de la recerca posa de manifest el caràcter determinant que té l’hort en els seus processos de construcció identitària, esdevenint una veritable escenificació de la vida productiva perduda amb la jubilació.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Oriol Beltran Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/65981
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martorell_Miquel_TFG.pdf634.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons