Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65984
Title: “Aquest disc parla de tu”. Comunicació, imatge i significació social en la música popular
Author: Puddu Roca, Miquel
Director: Canals, Roger (Canals Vilageliu)
Keywords: Antropologia cultural
Música pop
Etnomusicologia
Audiència (Mitjans de comunicació de massa)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Pop music
Ethnomusicology
Mass media audiences
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La música popular dels nostres dies constitueix un camp semàntic complex que combina so, imatge i performativitat. Mitjançant un procés dilatat en el temps (que inclou diverses etapes del treball artístic, localitzades al local d’assaig i als estudis de gravació, al camerino i als escenaris), l’espectacle musical vehicula un contingut discursiu que condensa i comunica tot un entramat de significats i referències emocionals, ideològiques i fins i tot identitàries. Independentment del context en què es trobi (directe musical, xarxes socials, entrevistes ràdio-televisives, etc.), l’artista es comunica amb el seu públic mitjançant un discurs (síntesi del seu sentit de la responsabilitat musical i els imperatius de la seva imatge musical) que busca involucrar-lo emocionalment, sensitivament i físicament, esdevenint el centre del que considerem una situació social altament ritualitzada: el concert. En la mesura en què és capaç de connectar amb un conjunt de referents que per al públic tingui sentit, el concert és una experiència que és sovint definida (tant pels emissors com pels receptors) en termes propers al llenguatge de les religions extàtiques.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Miquel Puddu Roca
URI: http://hdl.handle.net/2445/65984
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puddu_Miquel_TFG.pdf208.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons