Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65985
Title: Estigma i hegemonia. Consideracions sobre la interacció social d’un grup de practicants de Reiki de Barcelona
Author: Solà Marsiñach, Carlota
Director: Siches i Cuadra, Carles
Keywords: Antropologia social
Estigma (Psicologia social)
Interacció social
Reiki
Treballs de fi de grau
Social anthropology
Stigma (Social psychology)
Social interaction
Reiki
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: El present article parteix de l’acceptació diferencial de les diverses formes d’atenció als patiments presents en la nostra societat per part de la cultura hegemònica. La seva finalitat és la de posar de manifest l’estigma sobre una forma d’atenció concreta, la pertanyent al reiki, principalment des de la pròpia perspectiva dels practicants, veient com influeix en la interacció d’aquests amb els no practicants. Més concretament, observarem com i per què s’elaboren els discursos de comprensió i justificació de l’estigma, així com les diverses estratègies utilitzades per tal d’eliminar-lo o suavitzar-lo dins de l’àmbit hospitalari a rel del voluntariat de reiki que s’hi ofereix. Finalment, intentarem comprendre des d’un tipus de discurs biomèdic com i per què s’accepta una forma d’atenció al patiment estigmatitzada i, com a conseqüència, sobre quines premisses es pot produir la complementarietat entre ambdues segons aquest discurs estigmatitzador
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Carles Siches
URI: http://hdl.handle.net/2445/65985
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sola_Carlota_TFG.pdf632.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons