Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65986
Title: Les iniciatives micro-socials en la reconfiguraciò dels temps i les ciutats. Els Bancs del temps com a xarxa social de suport mutu
Author: Mut Mir, Sergi
Director: Sanz Casas, Gonzalo
Keywords: Antropologia social
Acció social
Gestió del temps
Cooperativisme
Sistema de canvi local
Treballs de fi de grau
Social anthropology
Social action
Time management
Cooperation
Local Exchange Trading Systems
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Les iniciatives micro-socials de suport mutu semblen estar agafant molt protagonisme en un context com l'actual. Els Bancs del Temps més que com a “alternativa” econòmica s'erigeixen com a xarxes socials centrades en la dinamització i reconstrucció d'uns llaços veïnals colpejats per diferents dinàmiques que han esfilagarsat els entramats del teixit social. Després d'haver compartit el meu temps amb diferents dels actors dins l'àmbit d'aquest nou tipus de Banc, l'objectiu del present article passa per tractar de copsar la seva dimensió real a la vegada que sotmetre'ls a anàlisi i discussió en el seu paper tant dins dels barris com dins de les institucions públiques, i de la mateixa manera, el paper d'aquestes últimes en l'existència dels Bancs del Temps. S'abordaran les causes i conseqüències de la seva posada en funcionament a la vegada que s'establirà una mirada crítica sobre les polítiques de temps i ciutat, i sobre la configuració d'un Estat del Benestar deficient i en progressiva decadència, des d'una doble perspectiva de tall teòricpràctic per anar presentant al llarg de l'anàlisi unes conclusions fruit de la reciprocitat entre ambdues.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Gonçal Sanz Casas
URI: http://hdl.handle.net/2445/65986
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mut_Sergi_TFG.pdf241.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons