Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65988
Title: Vida en triangles. Una aproximació a les escorts a la Barcelona del 2014.
Author: Villamor Casas, Agnès
Director: Sanz Casas, Gonzalo
Keywords: Antropologia social
Prostitució
Matrimoni
Relacions amoroses
Treballs de fi de grau
Social anthropology
Prostitution
Marriage
Dating (Social customs)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La possibilitat del sexe és present en la vida de les persones sota marcs de relació diversos. En aquesta recerca s’ha volgut comparar com incideix en el desenvolupament de les relacions el fet que es produeixin en les situacions institucionals del Matrimoni o la Prostitució, emmarcant-se en un genèric “amants” la resta de marcs d’experiència. El treball etnogràfic es basa fonamentalment en les entrevistes realitzades a dones que fan treball sexual en la modalitat anomenada “escort”. La Prostitució és el lloc des d’on poder analitzar comparativament la reciprocitat (que Karl Polany proposa per a l’economia) que es produeix en les relacions personals en les que en algun moment hi ha hagut sexe. Es considera primerament que existeix un intercanvi, no només de sexe, sinó també de diners i amor, en diferents proporcions i casuístiques. En les conclusions es redefiniran aquestes tipologies com a formats de relació, amb una descripció amoral sota característiques materials, temporals, i simbòliques, constatant que es pot establir un contínuum de possibilitats intermèdies infinites. El rol de les construccions socials del gènere és un factor fonamental, i és per aquest motiu que s’han escollit dones que són prostitutes que atenen homes-clients, tot i que s’ha tingut cura a no naturalitzar aquests rols.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Gonçal Sanz Casas
URI: http://hdl.handle.net/2445/65988
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Villamor_Agnes_TFG.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons