Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65994
Title: Famílies, cura i dependència. La responsabilitat dels cuidadors familiars
Author: Sánchez Rodríguez, Marta
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia social
Cuidadors
Responsabilitat
Relacions familiars
Persones dependents
Treballs de fi de grau
Social anthropology
Caregivers
Responsibility
Family relationships
Dependents
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’aprovació de la Llei 39/2006, Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència, estructura una resposta inicial a la demanda feta per les persones amb dependència i els seus cuidadors i cuidadores familiars. Transcorreguts ja uns anys treballant amb aquesta Llei i amb els familiars cuidadors cal valorar quins són alguns dels seus efectes i com l’han rebut els familiars. L’article que presento és un resum de l’impacte que ha tingut la Llei de dependència i com aquesta en comptes de prestar ajuda i rebaixar les carregues de treball dins l’àmbit familiar, respecte a la cura de persones amb dependència, manté la responsabilitat sobre fills, dones o marits de mantenir la cura i naturalitza aquesta obligació moral de la cura, basada en la responsabilitat familiar.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sílvia Bofill Poch
URI: http://hdl.handle.net/2445/65994
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sanchez_Marta_TFG.pdf173.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons