Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65996
Title: L’adopció internacional i la recerca dels orígens en infants del Nepal
Author: Clemente Martínez, Chandra
Director: Estrada i Bonell, Ferran
Keywords: Antropologia cultural
Adopció internacional
Fills adoptius
Identitat (Psicologia)
Pares biològics
Relacions familiars
Nepal
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Intercountry adoption
Adopted children
Identity (Psychology)
Birthparents
Family relationships
Nepal
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’objectiu d’aquest article és comprendre el paper que juga la recerca dels orígens en el procés de construcció de identitat de les persones adoptades. S’analitza el significat que aquestes persones atorguen a la noció d’orígens i es mostra com s’inicia un procés de recerca. S’estudia la importància que se li dóna a la història personal prèvia, com és la seva (re)construcció i quines implicacions té la recuperació del passat en el desenvolupament de la seva vida quotidiana. Es conclou que l’interès per part dels joves varia en funció de la informació que es disposa o es recorda sobre abans de l’adopció i el caràcter del contacte previ amb la família de naixement. No obstant, trobem casos en què hi ha persones que tenen coneixement sobre els seus orígens però se senten deslligats i no mostren interès per establir contacte. Per això, la conclusió final a la qual s’arriba en aquest article és que aquelles persones que mostren interès per conèixer el seu país d’origen i la seva família de naixement, expressen una predisposició a fer un “viatge de retorn”.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Ferran Estrada i Bonell
URI: http://hdl.handle.net/2445/65996
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clemente_Chandra_TFG.pdf862.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons