Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66000
Title: Representacions i pràctiques envers la discapacitat en una escola ordinària
Author: Sala Pardo, Nuria
Director: Zino, Julio
Keywords: Etnografia
Discapacitats
Integració escolar
Escoles públiques Tesis
Ethnography
People with disabilities
Public schools
School integration
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: En aquest text es pretén relacionar les representacions envers la discapacitat amb les dinàmiques d’aprenentatge i sociabilitat que es produeixen en una escola ordinària de titularitat pública, regida pel principi d’inclusió, segons la Llei d’Educació de Catalunya (2009). L’estudi de cas que serveix de base per aquesta etnografia és un procés d’escolarització d’un infant amb la Síndrome de Down. Mitjançant el treball de camp, i molt especialment, les dades etnogràfiques, es reflexiona sobre com, qui i en base a què es (re)construeix el significat de discapacitat, i quines intervencions o pràctiques educatives i socials se’n deriven. A partir d’una perspectiva relacional, es contextualitzen les representacions i dinàmiques escolars, recorrent a les aportacions teòriques del model social de la discapacitat, així com d’altres que ajuden a establir relacions entre l’experiència i l’internalització de categories socials. Alhora aquesta perspectiva permetrà establir algun lligam entre els diferents processos de diferenciació en el context escolar emprant també autors que han estudiat el camp escolar i educatiu, com Apple, Giroux, McLaren i Bourdieu.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Julio Zino Torrazza
URI: http://hdl.handle.net/2445/66000
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sala_Nuria_TFG.pdf371.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons