Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66002
Title: A pèl. Aproximació antropològica a les pràctiques anticonceptives dels joves: plaers, afectivitats i riscos
Author: Zamora Juan, Mariona
Director: Zordo, Silvia de
Keywords: Gènere
Joves
Cos
Afectivitat
Risc
Antropologia cultural
Contracepció
Sexualitat
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Contraception
Sex
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Amb l'objectiu de prevenir embarassos no desitjats i la transmissió de malaties de transmissió sexual, els joves – considerat un grup vulnerable i exposat al risc – són objecte de polítiques i campanyes encaminades a monitoritzar i incidir en els seus comportaments profilàctics. Però què és el que porta aquests joves a usar uns o altres mètodes en les seves trajectòries vitals? Les decisions preses en l'ús d'anticonceptius i la manera com es prenen estan íntimament vinculades a l'experiència dels seus cossos, de les seves sexualitats, de les relacions amb els altres i de les seves identitats. Aquesta recerca vol ser un apropament antropològic a les pràctiques anticonceptives de joves heterosexuals, social i culturalment articulades en un context atravessat per un sistema de gènere encara molt dicotòmic.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sílvia de Zordo
URI: http://hdl.handle.net/2445/66002
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamora_Mariona_TFG.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons