Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66044
Title: Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany
Author: Torregrosa Azor, José
Keywords: Entonació (Fonètica)
Comunicació no verbal
Alemany
Intonation (Phonetics)
Nonverbal communication
German language
Issue Date: 1-Nov-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest article s'analitza la coestructuració entre llenguatge verbal, entonació i gestualitat o kinèsica en 406 enunciats audiovisuals amb partícules modals (PM) emesos per 60 informants germanòfons en contexts comunicatius reals, espontanis i genuïns. Concretament, s'estudien les correlacions entre PM i entonació, i entre PM i la gestualitat coexpresiva i sincronitzada amb les emissions verbals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10973
It is part of: Phonica , 2014, num. 9-10, p. 135-147
URI: http://hdl.handle.net/2445/66044
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647692.pdf202.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons