Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66065
Title: De Pseudo-Bramantino a Pere Fernández. una identificació a través del retaule de Santa Elena de la catedral de Girona
Author: Bendito Haro, María
Director: Sureda, Joan, 1949-
Keywords: Història de l'art
Retaules
Catedral de Girona
Treballs de fi de grau
Art history
Altarpieces
Catedral de Girona
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: El present estat de la qüestió es desenvolupa al voltant d’un punt inicial de partida: un retaule i el seu pintor; és a dir, el retaule de Santa Elena de la catedral de Girona (1519 – 1521) i el seu artífex, el pintor Pere Fernández. No obstant semblar un tema delimitat, els problemes d’identificació del pintor van fer necessària una ampliació del camp d’investigació, que contemplà revisar totes les possibilitats fins ara estudiades al voltant de la seva identitat, esdevenint aquest el tema principal d’estudi. L’objectiu aquí perseguit és, doncs, aclarir quines han estat les passes que la historiografia de l’art ha fet per tal de documentar el nostre pintor i establir el seu corpus d’obres; diferenciar els referents bibliogràfics segons la seva orientació vers l’objecte d’estudi; visualitzar les tendències historiogràfiques, els avenços significatius i els buits; i resumir, organitzar i classificar els resultats per tal de poder assumir un coneixement que ens permeti obtenir una proposta que transcendeixi el saber actual de la qüestió en un futur.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Joan Sureda
URI: http://hdl.handle.net/2445/66065
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_María Bendito Haro.pdf8.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons