Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66073
Title: L'Herència Bizantina a l'Arquitectura proto-Otomana: Nicea, Prusa, Belakoma & Constantinoble al s. XIV-XV
Author: Kizilirmak, Deniz
Director: Terés i Tomàs, M. Rosa
Keywords: Història de l'art
Arquitectura
Imperi Bizantí
Treballs de fi de grau
Art history
Architecture
Byzantine Empire
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Des del meu punt de vista, una de les bases de la nostra cultura és l'Imperi bizantí. Si cal buscar un origen, si no fos la cultura hel·lènica, seria sense cap dubte l'imperi bizantí. Però, avui en dia no podem ignorar que els turcs nòmades porten més de 1000 anys a l’Àsia Menor. Totes dues parts van crear una nova cultura, la qual és una fusió. I les fusions sempre són molt més riques, molt més especials. L’objectiu d’aquest treball és mostrar la riquesa de l’arquitectura a l’època proto-otomana, durant els seus primers moments de confrontació.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Rosa Terés
URI: http://hdl.handle.net/2445/66073
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_Deniz Kizilirmark.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons