Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66076
Title: Art d'acció a Catalunya (1060-2014)
Author: Martrat Barnola, David
Director/Tutor: Manonelles, Laia
Keywords: Història de l'art
Performance (Art)
Catalunya
Treballs de fi de grau
Art history
Performance art
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Ens hem proposat estudiar les pràctiques artístiques d'acció que han dut a terme alguns dels principals artistes catalans que han treballat amb aquest format entre els anys setanta i els nostres dies. Com a art d'acció entenem tota aquella producció artística on una determinada acció esdevé el nucli d'aquesta, essent la part essencial del seu procés creatiu així com el resultat d'aquest. En la creació de determinats objectes artístics l'acció pot esdevenir una part important del procés artístic, però aquí volem singularitzar aquelles pràctiques configurades al voltant de l'acte de dur a terme una acció entesa com a producte artístic en si mateixa. Roselee Goldberg1, teòrica de l'art d'acció, ens ajuda a acabar de conceptualitzar tot plegat, entenent l'art d'acció senzillament com a "art viu fet per artistes"...
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Laia Manonelles
URI: http://hdl.handle.net/2445/66076
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_David Martrat Barnola.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons