Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66079
Title: Arts aplicades de manufactura Víking entre els S.VIII I XII. Estat de la qüestió
Author: Pagador Manero, Alba
Director: Terés i Tomàs, M. Rosa
Keywords: Història de l'art
Arts decoratives
Víkings
Treballs de fi de grau
Art history
Decorative arts
Vikings
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Aquest treball pretén ser un acostament al que fou la societat víking, comprendre la seva cultura, organització, tradicions i costums i, en especial, entendre com es va gestar l’art víking, el perquè de les seves formes i mostrar grans peces que ho exemplifiquin tot plegat, a més de presentar-ne d’altres amb influències foranies que posin de manifest l’influx que aquests van exercir als pobles amb els quals prengueren contacte i a l’inversa. Per això ha estat dividit en diferents apartats, inicialment ens preguntem qui era el poble víking i atès aquest motiu primerament acotem el concepte de víking parlant del terme en si mateix, de la seva organització social (amb els drets i deures pertinents, la importància de la família i els valors que seguien) i de la seva economia, parant especial atenció als intercanvis comercials amb els pobles estrangers, un dels pilars bàsics d’aquesta i que alhora fou un aspecte decisiu per l’art víking...
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Maria Rosa Terés Tomàs
URI: http://hdl.handle.net/2445/66079
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_Alba Pagador Manero.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons