Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66108
Title: La tipologia arquitectònica “parlament” al llarg del segle XIX
Author: Sierra García, Mario
Director: Molet i Petit, Joan
Keywords: Història de l'art
Arquitectura civil
Treballs de fi de grau
Art history
Public architecture
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: L’objectiu d’aquest treball és analitzar les relacions que s’estableixen entre la tipologia arquitectònica “parlament” al llarg del segle XIX i la situació política de cada país, així com el seu context històric i social. La metodologia emprada, ha estat construir el discurs a partir de deu exemples representatius de la tipologia, de països europeus i nord americans. Aquests han estat ordenats cronològicament, i separats en dos grups, prenent com a model les divisions establertes per l’historiador Eric Hobsbawm. D’aquesta manera, es situaria l’inici del període el 1789 amb la Revolució Francesa, i un segon moment a partir de les revolucions de 1848. Cada exemple es desenvolupa a partir del context de la seva construcció, el seu aspecte exterior i els seus espais representatius interiors; sempre tenint en compte les posteriors modificacions, remodelacions i restauracions que hagi pogut patir...
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Joan Molet i Petit
URI: http://hdl.handle.net/2445/66108
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_Mario Sierra Garcia.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons