Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66171
Title: PRAXIS: el Pràcticum al Grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió. (continuació).
Author: Vilà Baños, Ruth
Aneas Álvarez, María Asunción
Duprat San Martín, María Fernanda
Martínez, Sandra
Noguera Pigem, Elena
Rajadell, Núria
Alòs Lladó, Mercè
Alvárez, Núria
Gurrera Lluch, Montserrat
Jiménez Abadías, Óscar A. (Óscar Antonio)
Luna González, Esther
Millan i Guasch, M. Dolors
Piqué Simón, Begoña
Rubio Hurtado, María José
Keywords: Pràcticums
Pedagogia
Ensenyament reflexiu
Portafolis electrònics en educació
Avaluació formativa
Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 3-Jul-2015
Abstract: El projecte d’innovació docent que presentem és la continuïtat del que es va atorgar el curs 2012-2013. Consta de la continuïtat en la implementació i anàlisi de la proposta d’innovació fonamentalment metodològica del Pràcticum al grau de Pedagogia, en les tres assignatures obligatòries que es troben coordinades sota una lògica de progressiva immersió en una institució de pràctiques. Així, la innovació que presentem per al present curs 2013-2014 es troba fonamentalment en la darrera assignatura de Pràctiques Externes, i alhora, dotant de coherència global en coordinació amb les altres dues assignatures. Durant el projecte PID anterior es van engegar les pràctiques externes, amb una mirada transdisciplinar, opten, per una part, per la immersió de l’alumnat en una organització, entesa la immersió com l'exposició intensiva d’aquest, a una organització. És una perspectiva sistèmica que considera les organitzacions com a sistemes complexos i holística perquè condueix a la integració unitària i globalitzadora de tots els coneixements de la persona. Per altra part, opten per sessions de pràctica reflexiva entre l’alumnat i el tutor de la universitat que han de permetre la transferència de coneixement, la reflexió al voltant de la relació existent entre el saber teòric i el saber experiencial en la vida professional. El tutor de la universitat i l’alumnat es reuniran per analitzar la pràctica, i les experiències de l’escenari professional. Durant aquest curs passat es va pilotar en dos tutores el portafolis digital per a l’avaluació de competències. La continuïtat pel proper curs ha estat d’implementar aquesta eina avaluativa a bona part del tutors. L’avaluació de les pràctiques es farà mitjançant la realització d’un portafolis digital, i implicarà l’autoavaluació de l’alumnat, la del tutor de l’organització de pràctiques, així com la del tutor de la universitat. També ens proposem, la sistematització i millora de les sessions de pràctica reflexiva, quant a la proposta temàtica relacionada amb els blocs de contingut i articulades al voltant de les diverses competències, tot donat continuïtat a les millores realitzades en el projecte d’innovació docent anterior. L’equip de coordinació del pràcticum i l’equip docent de l’assignatura de Pràctiques Externes ens proposem sistematitzar aquestes experiències i avaluar-les tot analitzant el seu potencial en l’alumnat pel desenvolupament de les competències que es plantegen en el pràcticum. També considerem fonamental donar continuïtat a les coordinacions de tot el conjunt del pràcticum implicant les altres dues assignatures: professionalització i sortides laborals i pràctiques d’iniciació professional. Donada la necessitat i valoracions rebudes entre els tres equips docents, pensem que s’ha de seguir apostant per aquesta via. En aquest sentit, l’aplicació de l’avaluació de competències transversals mitjançant el portafolis digital que aquest curs ho pilotarem a molts més grups de Pràctiques Externes, tenim la intencionalitat que en un futur sigui un recurs que acompanyi l’estudiantat en les tres assignatures. Finalment, consolidar la missió de constituir-nos com agents de transferència de coneixement. Actualment amb la programació d’una sèrie d’activitats institucionals que representaran l’inici d’una nova visió del Pràcticum de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona ho hem iniciat, però cal avançar més en aquesta direcció. És així com adquireix el sentit principal de seguir contribuint al ple desenvolupament com a persones, ciutadans i professionals dels nostres estudiants i a la millora de la competitivitat de les nostres empreses en un nou país més cohesionat, just i sostenible dins d’un món global i orientat al coneixement i la revalorització dels valors humans més fonamentals.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66171
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons