Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66188
Title: L’aigua: causa de conflictes internacionals
Author: Roquet Rosàs, Gemma
Director: Colomé Ferrer, Josep
Keywords: Aigua
Abastament d'aigua
Conflictes internacionals
Treballs de fi de grau
Water
Water-supply
International conflicts
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2015
Abstract: L’elecció del tema d’aquest treball – L’aigua: causa de conflictes internacionals – es deu a l’interès que em va suscitar aquest tema a partir de la lectura del el llibre Viaje al corazón de la sed, de Fred Pearce. Després de llegir aquest llibre d’investigació, vaig ser conscient que l’aigua té un paper fonamental en les relacions internacionals, a més de la seva importància pel desenvolupament de la societat. Com estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració, les relacions internacionals i el sistema polític internacional són un dels àmbits de la política que més m’interessen, i des del meu punt de vista són fenòmens que cal entendre per analitzar el món – cada vegada més globalitzat – que ens envolta. Així doncs, l’interès propi per les relacions internacionals que sorgeixen de la disputa i gestió dels recursos naturals i la rellevància de l’aigua en aquestes interaccions, que moltes vegades queda en un segon pla em proposo, amb aquest Treball de Fi de Grau, mostrar com els recursos hídrics estan assumint un rol cada vegada més destacat en les relacions internacionals. Entre aquestes relacions, malauradament també s’hi inclouen els conflictes i malgrat això, no hi ha una consciència col·lectiva real del paper que l’aigua està assumint en aquestes relacions negatives. Per tant, l’objectiu d’aquesta recerca és corroborar com l’aigua té un paper destacat en els conflictes internacionals actuals ja que és un recurs vital cada vegada més escàs i per tant, la manca d’una gestió sostenible i eficient fa incrementar la conflictivitat arreu del món.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència Política i de l'Administració, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Josep Colomé Ferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/66188
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència Política i de l'Administració

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roquet_Rosàs_TFG.pdf5.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons